خدمات طراحی لوگو و بنر

قوانین خدمات و سوالات متداول طراحی لوگو و بنر و کارت ویزیت

null

لوگو و بنر طراحی شده توسط طراحان ،  فقط یکبار قابلیت ویرایش را دارد.( به صورت رایگان )

کارت ویزیت های طراحی شده ، قابلیت ویرایش یکباره را دارد. ( به صورت رایگان )

تمامی کارها ، اعم از لوگو ، بنر و کارت های ویزیت قابلیت ویرایش یکباره را دارند . اما در صورت ویراش دوم برای لوگو و بنر هزینه ی ۵۰۰۰ تومان به فاکتور آن  اضافه می گردد و برای کارتهای ویزیت مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان به فاکتور اضافه می گردد.

مدت زمان طراحی بنر :   ۲ الی ۳ روز کاری

مدت زمان طراحی لوگو : ۳ الی ۴ روز کاری

مدت زمان طراحی کارت ویزیت :  ۲ الی ۳ روز کاری

تمامی اندازه های ذکر شده بجز اندازه های کارت ویزیت ، به پیکسل است.

اندازه ی کارت های ویزیت به سانتی متر است.

لطفا در انتخاب و یا درج اندازه بنر ، لوگو و یا کارت ویزیت خود ، دقت کنید.

در حال حاضر خدمات شامل تخفیف نیستند

نمونه کارهای بنر ، لوگو و کارت ویزیت

null

نمونه کار های بنر

نمونه کارهای لوگو

نمونه کارهای کارت ویزیت